Libé paye 50 euros pour interviewer Leonarda

http://www.europe1.fr/Medias-Tele/Libe-paye-50-euros-pour-interviewer-Leonarda-1705477/